Visi & Misi ALHIDAYAH PERAK

 • PDF

MISI

 • PROSES PENDIDIKAN YANG BERTERASKAN
 • TAUHID BAGI MEMBINA DAN MELAHIRKAN INSAN RABBANI,
 • BERILMU DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERKEMAMPUAN UNTUK
 • MEMBENTUK KEHIDUPAN DIRI, MASYARAKAT, NEGARA DAN DUNIA
 • SEBAGAIMANA YANG DITUNTUT OLEH AL-QURAN DAN SUNNAH
 • MELALUI SISTEM PENDIDIKAN YANG SEIMBANG, BERSEPADU,
 • MENYELURUH DAN BERTERUSAN.

 

VISI

PENDIDIKAN AL-HIDAYAH BERCITA-CITA DAN BERUSAHA MELAHIRKAN :

 • GENERASI RABBANI YANG AMILEEN (BERAMAL), BERKETERAMPILAN TERKINI DAN MEMPUNYAI DAYA KREATIVITI YANG TINGGI
 • GENERASI RABBANI YANG BERUPAYA MEMIMPIN MASYARAKAT SEJAGAT KE ARAH KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT
 • GENERASI RABBANI YANG MENJADIKAN TAUHID KEPADA ALLAH SEBAGAI TERAS KEHIDUPAN
You are here: Profail Visi & Misi